Terms of uses

[RO] TERMENI ȘI CONDIȚII
 
 
Ultima actualizare: 19.01.2023
 
Please scroll down for English version!
 
 
Bine ați venit ! Vă mulțumim că folosiți produsele și serviciile noastre !
 
Prin accesarea și utilizarea website-ului și aplicațiilor mobile Visit Gorj, precum și a oricăror servicii disponibile prin intermediul Visit Gorj (denumite în continuare „Serviciul”), sunteți de acord să respectați prezenții termeni și condiții de utilizare.
 
Serviciul se află în proprietatea și sub controlul  Asociației „Acasă la Brâncuși” denumită în continuare „Furnizorul” .
 
Prezenții termeni și condiții de utilizare stabilesc drepturile și obligațiile dvs. în legătură cu Serviciul. Dacă nu sunteți de acord să respectați prezenții termeni și condiții de utilizare, în integralitatea lor, renunțați la accesarea și utilizarea Serviciului.
 
Termenii și condițiile de utilizare au valoare de contract intervenit între Furnizor și utilizatorii care accesează și utilizează Serviciul.
 
 
Contul dvs. de utilizator al Serviciului
 
Pentru utilizarea Serviciului trebuie să aveți vârsta minimă de 16 ani.
 
Vă puteți crea contul personal în cadrul Serviciului sau vi se poate atribui un cont de către unul dintre administratori, în calitate de angajator, în această situație fiindu-vă aplicabili termeni și condiții diferite sau suplimentare, iar administratorul având dreptul să vă acceseze sau să vă dezactiveze contul.
 
Pentru a vă proteja contul de utilizator al Serviciului, păstrați confidențialitatea asupra parolei dvs. Rețineți că sunteți responsabil pentru întreaga activitate care are loc în sau prin intermediului contului de utilizator al Serviciului. Încercați să nu utilizați aceeași parolă pentru aplicații terțe.
 
 
Conținutul dvs. în cadrul Serviciului
 
Unele componente ale Serviciului vă permit să încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dvs.
 
Când încărcați, trimiteți, stocați sau primiți conținut în cadrul Serviciului sau prin intermediul acestuia, acordați Furnizorului (și partenerilor acestuia) o licenţă globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate (cum ar fi cele rezultate din traduceri, adaptări sau alte modificări pe care le efectuăm pentru ca respectivul conținut să funcționeze mai bine în cadrul Serviciului), comunicarea, publicarea, afișarea publică și distribuirea respectivului conținut. Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe au scopul limitat de operare, promovare și îmbunătățire a Serviciului, precum și de dezvoltare a unor funcționalități noi.
 
Această licenţă rămâne în vigoare chiar dacă nu mai utilizaţi Serviciul. Unele componente ale Serviciului vă pot oferi modalităţi de accesare şi de eliminare a conţinutului furnizat către respectivul serviciu. De asemenea, pentru anumite componente ale Serviciului,  există termeni şi condiţii sau setări care restrâng domeniul de utilizare a conţinutului trimis în cadrul respectivelor componente ale Serviciului. Asigurați-vă că dețineți drepturile necesare pentru a ne acorda această licență pentru întregul conținut pe care îl trimiteți în cadrul Serviciului.
 
Puteţi afla mai multe despre modul în care Serviciul utilizează şi stochează conţinut în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și în Politica Cookies. Dacă trimiteţi feedback sau sugestii despre Serviciu, putem utiliza feedbackul sau sugestiile respective fără a avea nicio obligaţie faţă de dvs.
 
 
Utilizarea Serviciului
 
Trebuie să respectați termenii și condițiile de utilizare, precum și politica de confidențialitate puse la dispoziție în cadrul Serviciului.
 
Nu utilizaţi Serviciul în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercaţi să interferați cu Serviciul sau să îl accesaţi în alte moduri decât prin interfaţa şi cu respectarea instrucțiunilor oferite de noi. Puteţi utiliza Serviciul numai în conformitate cu dispozițiile legale. Putem suspenda sau înceta furnizarea Serviciului către dvs. dacă nu respectaţi termenii şi condiţiile de utilizare sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.
 
Utilizarea Serviciului nu vă conferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestuia sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul să utilizaţi conţinutul din cadrul Serviciului, cu excepţia cazului în care obţineţi permisiunea din partea proprietarului conţinutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege. Prezenţii termeni şi condiţii de utilizare nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul Serviciului. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu Serviciul.
 
Serviciul afişează un anumit conţinut care nu aparţine Furnizorului. Responsabilitatea pentru acest conţinut revine exclusiv entităţii care îl pune la dispoziţie. Putem revizui conţinutul pentru a stabili dacă este ilegal sau dacă încalcă politicile noastre şi putem elimina sau refuza să afişăm conţinut despre care considerăm, în mod rezonabil, că încalcă politicile noastre ori legea. Însă acest lucru nu înseamnă în mod necesar că examinăm conţinutul; prin urmare, nu presupuneţi că îl revizuim.
 
În ceea ce priveşte utilizarea Serviciului, vă putem trimite anunţuri privind serviciile, mesaje administrative şi alte informaţii. Aveți posibilitatea să renunțați la unele dintre aceste comunicări.
 
 
Drepturile de proprietate intelectuală (DPI)
 
Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturile intangibile, cum ar fi : dreptul de autor, know-how-ul, drepturile ce poartă asupra bazelor de date, designului, modelelor, brevetelor, mărcilor de comerț înregistrate, precum și a domeniilor înregistrate.
 
Serviciul este protejat de convențiile internaționale și legislația națională cu privire la dreptul de autor, precum și de reglementările comerciale internaționale.
 
Toate elementele de conținut, incluzând layout-uri, texte, imagini, ilustrații, grafice, clipuri audio sau video fac obiectul mărcilor înregistrate de comerț, mărcilor de servicii, drepturilor de autor și altor drepturi conexe sau al licențelor deținute de Furnizor și partenerii săi sau terțelor-părți care au acordat Furnizorului licența cu privire la respectivul conținut.
 
Logo-urile, denumirile bunurilor și serviciilor, precum și ofertele care aparțin partenerilor Furnizorului sunt proprietatea acestora, ei având drepturi și obligații depline asupra lor.
 
Utilizatorul Serviciului nu poate copia, descărca, reproduce, modifica, distribui, transmite, transfera sau crea lucrări derivând din conținutul Serviciului fără permisiunea scrisă a Furnizorului.
 
Prin accesarea website-ul, utilizatorul este de acord să protejeze, să asigure, să apere și să prezume nevinovăția Furnizorului în raport cu toate pierderile, cheltuielile, pagubele și costurile rezultate din încălcarea acestor termeni și condiții de utilizare de către el.
 
În cazul în care utilizatorul Serviciului consideră că orice material de pe website, publicat de Furnizor sau de oricine altcineva, încalcă dreptul de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, poate contacta Furnizorul la adresa de email ....................................., în scopul de a lua o decizie în cel mai scurt timp posibil.
 
 
Permisii și responsabilități
 
Utilizatorii Serviciului sunt direct răspunzători pentru:
 
 • orice conținut pe care îl introduc prin intermediul Serviciului
 • partajarea profilului entității pentru care li s-a acordat un cont de utilizator cu alți utilizatori invitați prin intermediul Serviciului să contribuie cu conținut. Acești utilizatori nu vor accesa Serviciul decât după acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare
 • toate activitățile din cadrul Serviciului, cum ar fi: crearea, editarea, modificarea sau ștergerea conținutului, care sunt făcute sub username-ul lor, Furnizorul rezervându-și dreptul de a interveni asupra unui astfel de conținut, dacă cerințele stabilite în prezentul document nu sunt respectate
 
Utilizatorilor Serviciului nu li se permite :
 
1. să înregistreze orice conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, pornografic, care lezează intimitatea persoanei sau care afectează minorii în orice fel
 
2. să înregistreze ca evenimente conținut care reprezintă promoții sau oferte de servicii, produse sau orice fel de activități care implică marketingul bunurilor sau serviciilor pentru o perioadă de timp, fără a avea importanță durata acesteia
 
3. să înregistreze conținut care include informații private sau care identifică o terță persoană fără consimțământul expres al acesteia
 
4. să înregistreze conținut care este fals, înșelător, confuz sau prin care se dezinformează
 
5. să utilizeze Serviciul în scopuri ilegale sau neautorizate
 
6. să modifice, să adapteze sau să exploateze securitatea Serviciului, precum și să modifice alt website pentru a crea falsa impresie că acesta este asociat Serviciului
 
7. să creeze și să trimită emailuri nesolicitate către alți utilizatori ai Serviciului („SPAM”)
 
Dacă utilizatorul nu este cetățean român sau rezident în România, el este obligat să se supună legii române cu privire la comportamentul și conținutul acceptabile în media online.
 
Utilizatorul Serviciului este de acord ca Furnizorul să preia conținut creat și editat de el în scopul trimiterii către un alt website sau alte aplicații mobile care afișează conținut din cadrul Serviciului.
 
 
Despre programele software în cadrul Serviciului
 
Când un anumit serviciu necesită sau include programe software descărcabile, respectivul program software se poate actualiza automat pe dispozitivul dvs. atunci când devine disponibilă o versiune sau o funcţie nouă. Anumite servicii vă pot permite să vă configuraţi setările pentru actualizarea automată.
 
Serviciul vă oferă o licenţă personală, globală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programele software oferite de Furnizor ca parte a Serviciului. Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să vă bucuraţi de beneficiile Serviciului, aşa cum sunt acestea oferite de Furnizor, în modul permis de prezenţii termeni şi condiţii de utilizare.
 
Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi vreo parte a Serviciului şi a programelor software incluse; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program software, cu excepţia cazurilor în care legislaţia nu permite aceste restricţionări sau a cazurilor în care aveţi permisiunea scrisă din partea noastră.
 
 
Modificarea și încetarea furnizării Serviciului
 
Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciul. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori caracteristici; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unei componente a  Serviciului.
 
Puteţi să renunţaţi oricând la utilizarea Serviciului, însă ne va părea rău să nu mai colaborăm cu dvs.
 
De asemenea, Furnizorul poate întrerupe furnizarea Serviciului către dvs. sau poate adăuga ori stabili în orice moment noi limite pentru componentele Serviciului.
 
Considerăm că dvs. sunteţi proprietarul propriilor date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important. Dacă întrerupem furnizarea unei componente a Serviciului, în situaţiile când acest lucru este posibil în mod rezonabil, vă vom notifica în prealabil şi în mod rezonabil şi vă vom oferi posibilitatea de a prelua informaţiile din cadrul respectivei componente a Serviciului.
 
 
Garanții și declinarea responsabilității
 
Furnizăm Serviciul la un nivel comercial rezonabil de competență și atenție și sperăm să vă bucurați de utilizarea lui. Sunt însă câteva lucruri pe care nu le putem garanta în legătură cu Serviciul.
 
În afara celor expres stabilite în acești termeni și condiții de utilizare, nici Furnizorul, nici partenerii acestuia nu pot face alte promisiuni în legătură cu Serviciul. De exemplu, nu ne asumăm niciun angajament în legătură cu conținutul din cadrul Serviciului, funcțiile specifice ale acestuia sau fiabilitatea, disponibilitatea sau capacitatea acestuia de a vă satisface cerințele. Furnizăm Serviciul așa cum este („AS IS”).
 
Unele juridicții furnizează anumite garanții, cum ar fi garanția implicită de vandabilitate, conformitate cu un anumit scop și neîncălcarea prevederilor legale. În limita prevederilor legale, noi excludem toate garanțiile.
 
 
Responsabilități
 
Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile de orice fel, pe care utilizatorul Serviciului sau o terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Furnizor a oricăreia dintre obligațiile stabilite în prezenții termeni și condiții de utilizare.
 
Furnizorul nu trebuie făcut responsabil dacă subcontractorii și/sau partenerii săi nu îndeplinesc oricare dintre obligațiile contractuale.
 
 
Forța majoră
 
Niciuna dintre părți nu trebuie făcută responsabilă pentru încălcarea obligațiilor contractuale, dacă această încălcare este cauzată de un eveniment de forță majoră.
 
Forța majoră este acel eveniment imprevizibil și imposibil de evitat de către oricare dintre părți, recunoscută ca atare de legislația în vigoare.
 
 
Despre prezenții termeni și condiții de utilizare
 
Putem modifica prezenții termeni și condiții de utilizare și orice termeni suplimentari care se aplică Serviciului, în scopul (de exemplu) de a reflecta întocmai schimbările legislației și ale funcționalităților Serviciului. Ar trebui să aruncați din când în când o privire asupra lor !
 
Schimbările nu sunt aplicabile retroactiv și vor intra în vigoare nu mai curând de 10 zile după afișarea acestora. Totuși, modificările aferente noilor funcționalități ale Serviciului, precum și cele care au la bază modificări ale legislației se vor aplica imediat. În situația în care nu sunteți de acord cu modificările respective, puteți întrerupe utilizarea acelei componente a Serviciului.
 
Dacă există discrepanță între termenii și condițiile de utilizare și termenii suplimentari, prevalează termenii suplimentari.
 
Prezenții termeni și condiții de utilizare se aplică în relația dintre dvs. și Furnizor. Aceștia nu creează niciun drept pentru terții beneficiari.
 
Dacă, în cazul în care nu respectaţi prezenţii termeni şi condiţii, nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).
 
Dacă anumiţi termeni se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta ceilalți termeni şi celelalte condiţii de utilizare.
 
Pentru a vă informa cu privire la modalitatea de a ne contacta, vizitați pagina noastră de contact din cadrul Serviciului.
 
 
 
[EN] TERMS & CONDITIONS
 
 
Last update: Jan 19th, 2023
 
 
 
Welcome to Visit Gorj!
 
By accessing or using the Visit Gorj website or mobile apps, you agree to be bound by these Terms of Use. The Service is owned or controlled by Asociației Acasă la Brâncuși (“Provider”). These Terms of Use affect your legal rights and obligations. If you do not agree to be bound by all of these Terms of Use, do not access or use the Service.
 
Terms of Use represent contractual document intervened between Provider and the users who are using and accessing Visit Gorj.
 
Your Service Account
 
You must be at least 16 years old for using the Service.
 
Your Service Account may be assigned to you by an administrator, such as your employer. If you are using a Service Account assigned to you by an administrator, different or additional terms may apply and your administrator may be able to access or disable your account.
 
To protect your Service Account, keep your password confidential. You are responsible for the activity that happens on or through your Service Account. Try not to reuse your Service Account password on third-party applications.
 
Your Content in the Service
 
Some components of the Service allow you to upload, submit, store, send or receive content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
 
When you upload, submit, store, send or receive content to or through the Service, you give Provider (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that your content works better with the Service), communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content. The rights you grant in this license are for the limited purpose of operating, promoting, and improving the Services, and to develop new ones. 
 
This license continues even if you stop using the Service. Some components of the Service may offer you ways to access and remove content that has been provided to that Service. Also, in some components of the Service, there are terms or settings that narrow the scope of our use of the content submitted in those components of the Service. Make sure you have the necessary rights to grant us this license for any content that you submit to the Services.
 
You can find more information about how Service uses and stores content in the privacy policy and cookies policy. If you submit feedback or suggestions about the Service, we may use your feedback or suggestions without obligation to you.
 
Using the Service
 
You must follow any policies made available to you within the Service.
 
Don’t misuse the Service. For example, don’t interfere with the Service or try to access them using a method other than the interface and the instructions that we provide. You may use the Service only as permitted by law. We may suspend or stop providing the Service to you if you do not comply with our Terms of Use or Policies or if we are investigating suspected misconduct.
 
Using the Service does not give you ownership of any intellectual property rights in the Service or the content you access. You may not use content from the Service unless you obtain permission from its owner or are otherwise permitted by law. These Terms of Use do not grant you the right to use any branding or logos used in the Service. Don’t remove, obscure, or alter any legal notices displayed in or along with the Service.
 
The Service displays some content that is not Provider’s. This content is the sole responsibility of the entity that makes it available. We may review content to determine whether it is illegal or violates our policies, and we may remove or refuse to display content that we reasonably believe violates our policies or the law. But it does not necessarily mean that we review content, so please don’t assume that we do.
 
In connection with your use of the Service, we may send you service announcements, administrative messages, and other information. You may opt out of some of those communications.
 
 
Intellectual property rights (IPR)
 
Intellectual property rights (IPR) are all intangible rights, such as copyright, know-how, database rights, design rights, model rights, patents, trademarks and domain name registrations.
 
The Service is protected by international conventions and national law on copyright as well as international trade provisions.
 
All content, including graphic layout, text, images, illustrations, graphics, audio or video clips are parts of the trademarks, service marks, copyright and/or other intellectual property rights or parts of the licenses held by Provider or his partners or other third parties who have licensed their materials to Provider. 
 
Logos, names of goods and Service as well as offers that belong collaborators of Provider are the property of respective owners and they have full rights and obligations on them.
 
The user of Service cannot copy, download, reproduce, modify, distribute, transmit, transfer or create derivative works from the content of Service without direct written permission from Provider.
 
By accessing the website, the user of Service agrees to protect, to ensure, to defend and to consider Provider innocent against all losses, expenses, damages and costs resulting from failure to follow these Terms of Use by him.
 
If the user of Service notifies or believes that any material on this website, published by Provider or by someone else, violates copyright or any other rights, may contact Provider at email ................................, in order to take a decision as quickly as informed.
 
Permissions & Responsibilities
 
The users of Service are directly responsible for:
 • any content that they enter via Service
 • sharing the profile of entity for which they were granted an Visit Gorj user account with other users invited through the Platform to contribute with content to their profile. In turn, these users will not be able to access the Platform only after accepting these Terms of Use
 • all activities within the Platform, as creating, editing, modifying or deleting content, that are made under their username, Provider reserving his right to intervene on such content, sending it in case of the requirements set out in this document are not met
 
The users of Service are not allowed:
 • to register in the Platform any content that is illegal, harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, pornographic, privacy invasive or affecting the minors in any way
 • to register in the Platform as events content which represents promotions or offers of Service, products or any kind of activities involving marketing of goods or Service over a period of time no matter how long it is. For this type of content, it can be used the sections of Offers, Promotions, Menu or Products within the Platform, according to the contract that they signed with Provider
 • to introduce in the Platform content which includes private information or identifies a third party without its express consent
 • to introduce content which is false, deceptive, misleading, confusing or misinformed
 • to use the Platform for illegal or unauthorized purposes
 • to modify, to adapt or to exploit the security of the Platform as well as to modify another website in order to induce false impression that is associated with Visit Gorj
 • to create and send unsolicited emails to any other users of the Platform or applications that derive from it ("SPAM").
 
If the user of Service is not a Romanian citizen or resident in Romania, he is obliged to submit to Romanian laws regarding conduct and content acceptable in online media.
 
The user of Service agrees that Provider take content created and edited by him in order to send it to third web and mobile applications that displays the content of Platform.
 
About Software in the Service
 
When a Service requires or includes downloadable software, this software may update automatically on your device once a new version or feature is available. Some Services may let you adjust your automatic update settings.
 
Visit Gorj gives you a personal, worldwide, royalty-free, non-assignable and non-exclusive license to use the software provided to you by Provider as part of the Service. This license is for the sole purpose of enabling you to use and enjoy the benefits of the Service as provided by Provider, in the manner permitted by these terms. 
 
You may not copy, modify, distribute, sell, or lease any part of the Service or included software, nor may you reverse engineer or attempt to extract the source code of that software, unless laws prohibit those restrictions or you have our written permission.
 
Modifying and Terminating the Service
 
We are constantly changing and improving the Service. We may add or remove functionalities or features, and we may suspend or stop a part of the Service altogether.
 
You can stop using the Service at any time, although we’ll be sorry to see you go. Provider may also stop providing the Service to you, or add or create new limits to the Services at any time.
 
We believe that you own your data and preserving your access to such data is important. If we discontinue a part of the Service, where reasonably possible, we will give you reasonable advance notice and a chance to get information out of that Service.
 
Our Warranties and Disclaimers
 
We provide the Service using a commercially reasonable level of skill and care and we hope that you will enjoy using them. But there are certain things that we don’t promise about the Service.
 
Other than as expressly set out in these Terms of Use, neither Provider nor its suppliers or distributors make any specific promises about the Service. For example, we don’t make any commitments about the content within the Service, the specific functions of the Service or their reliability, availability or ability to meet your needs. We provide the Service “AS IS”.
 
Some jurisdictions provide for certain warranties, like the implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. To the extent permitted by law, we exclude all warranties.
 
Liability
 
Provider cannot be responsible for damages of any kind, which the user of Service or any third party may suffer as a result of the fulfillment by Provider of any of his obligations under the Terms of Use as formulated and under the order.
 
Provider shall not be responsible if the subcontractors and/or his partners of any kind involved in executing of order, do not fulfill any of their contractual obligations.
 
Force majeure
 
Neither party shall be liable for failure to perform its contractual obligations if such failure is caused by an event of force majeure.
 
Force majeure is unforeseeable and unavoidable, beyond the parties, noted as such under the laws in force.
 
Applicable law. Jurisdiction
 
These Terms of Use are subject to national laws in force. Any disputes between Provider and the user of Service shall be settled amicably or, where this is not possible, disputes will be settled by the competent national courts.
 
About these Terms of Use
 
We may modify these Terms of Use or any additional terms that apply to a Service to, for example, reflect changes to the law or changes to the Service. You should look at the terms regularly. 
 
Changes will not apply retroactively and will become effective no sooner than 10 days after they are posted. However, changes addressing new functions for a Service or changes made for legal reasons will be effective immediately. If you do not agree to the modified terms for a Service, you should discontinue your use of that Service.
 
If there is a conflict between these Terms of Use and the additional terms, the additional terms will control for that conflict.
 
These Terms of Use control the relationship between Provider and you. They do not create any third party beneficiary rights.
 
If you do not comply with these terms, and we don’t take action right away, this doesn’t mean that we are giving up any rights that we may have (such as taking action in the future).
 
If it turns out that a particular term is not enforceable, this will not affect any other terms.
 
For information about how to contact Provider, please visit our contact page.