Trasee montane

Zona montană beneficiază de numeroase trasee turistice ce întregesc potenţialul de dezvoltare a turismului montan în judeţul Gorj, în special în munţii de la vest de Jiu (Godeanu şi Vâlcan), dar şi în munţii Parâng, cu dificultate mai mare, neindicate pentru marea masă a turiştilor.

Munţii Vâlcan, Godeanu şi Mehedinţi sunt puternic penetraţi de căi de acces rutiere, din categoria celor forestiere, multe dintre ele fiind folosite încă din perioada daco-romană. Din aceste căi se desprind poteci de culme ce pot constitui trasee atractive.

  1. Lainici – Schitul Lainici (Locurele) şi retur (marcaj „cerc roşu”);
  2. Bumbeşti Jiu – Valea Porcului – pasul Vâlcan (marcaj „triunghi albastru”) – Casa Buliga, înnoptare – Poiana lui Mihai – Schela – Sâmbotin – Târgu-Jiu (marcaj „cerc albastru”);
  3. Târgu-Jiu – Bârseşti – Stăneşti – Vaidei – valea Şuşiţei – Culmea Straja (marcaj „triunghi albastru”) înnoptare – creasta Vâlcan – vârful Muncelu (marcaj „bandă roşie”) – valea Jaleş – Cheile Pătrunsa – Cheile Sohodolului – Runcu (marcaj „triunghi roşu”);
  4. Peştişani – Gureni – Cheile Bistriţei – lacul Vâja – vârful Oslea, înnoptare – culmea Păltinişul – Schiturile Cioclovina II şi Cioclovina I – valea Tismana – mânăstirea Tismana (triunghi roşu);
  5. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei (marcaj „triunghi roşu”) – lacul Valea lui Iovan, înnoptare – Cheile Corcoaia(marcaj „cerc roşu”) – valea Balmezu – culmea Balmezu (marcaj „cruce roşie”) – vârful Godeanu – vârful Micuşa – Pasul Cerna (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Izvoarele Cernei (marcaj „cerc roşu”) – creasta Munţilor Mehedinţi (marcaj „bandă roşie”) – valea Motrului Sec – loc. Motru Sec – Padeş (marcaj „triunghi roşu”);
  6. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei (marcaj „triunghi roşu”) – Pasul Cerna(marcaj „cerc roşu”), înnoptare – creasta munţilor Vâlcan – vârful Oslea – vârful Arcanu – izvoarele Jaleşului, înnoptare – vârful Micuşa – Vârful Straja – Pasul Vîlcan – Casa Buliga (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Poiana lui Mihai – Schela – Sâmbotin – Târgu-Jiu (marcaj „cerc albastru”).
În ceea ce priveşte Munţii Parâng şi Căpăţânii traseele de vale se desfăşoară pe valea Gilortului şi valea Olteţului, ca zone mai accesibile, restul fiind trasee de creastă la peste 2000 m altitudine, de dificultate ridicată, posibile pentru perioada de vară

  1. Novaci – drumul alpin 67 C – staţiunea turistică Rânca, înnoptare – valea Gilortului – Cheile Gilortului – Novaci (marcaj „triunghi roşu”);
  2. Polovragi – Cheile Olteţului –Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura) Olteţului (marcaj „triunghi albastru”), înnoptare – Creasta Parâng – Pasul Urdele (marcaj „bandă roşie”) – staţiunea turistică Rânca, înnoptare – drumul alpin 67 C – vârful Cerbul (marcaj „triunghi roşu”) – Peştera Muierii – Baia de Fier, (marcaj „triunghi albastru”);
  3. Polovragi – Cheile Olteţului – Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura) Olteţului (marcaj „triunghi albastru”), înnoptare – creasta munţilor Parâng – Pasul Urdele – creasta munţilor Parâng – vârful Urdele – vârful Parângul Mare (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – vârful Piatra Argelelor – Lainici (marcaj „triunghi roşu”)

Alte sugestii

Cum să faci parte din Visit Gorj
Informații Utile
Descoperă Gorjul
Hai la munte
Transalpina